هسته گیر دستی میوه

هسته گیر اهرمی میوه دستگاه هسته گیر اهرمی ابعاد ۳۰*۳۰ با ارتفاع ۸۰ سانت اهرمی با فنر ارتجاعی بسیار قوی…

تماس بگیرید