ترازوی دیجیتالی

ترازوی دیجیتالی محک ۴۰کیلویی و بدون علمک دقت ۲گرم به همراه سینی استیل لبه دار کارکرد با برق و باتری…

تماس بگیرید