اسلایسر برقی میوه و سبزیجات

اسلایسر برقی اتوماتیک میوه و سبزیجات ظرفیت ۳۰۰ کیلو در ساعت دارای دو قسمت ورودی میوه جات و صیفیجات بدنه…

تماس بگیرید

اسلایسر برقی میوه و سبزیجات

اسلایسر تمام اتوماتیک میوه و سبزیجات ظرفیت ۵۰۰ کیلو در ساعت دارای دو قسمت ورودی میوه و سبزیجات دارای برس…

تماس بگیرید

اسلایسر سیلندری اتوماتیک میوه

اسلایسر سیلندری اتوماتیک مناسب برش میوه، سبزیجات و صیفیجات ظرفیت ۵۰۰ کیلو در ساعت بدنه آلومینیوم درجه ۱ شیار بندی…

تماس بگیرید