آبگیر سبزیجات

آبگیر سبزیجات سانتریفیوژ در دو مدل سبد خور و بدون سبد تک اسب و ۲ اسب و ۳ اسب ظرفیت…

تماس بگیرید